Overige onroerende zaken

Ook een bedrijfspand of agrarische grond verkopen en/of kopen is (veebuilding, tower, story-6603394.jpglal) geen alledaagse bezigheid, maar wel één die u graag vlekkeloos wilt laten verlopen. Daarom is het belangrijk u vooraf goed te laten informeren over alles wat bij een bedrijfspand of agrarische grond verkopen en/of kopen komt kijken. Wij kunnen u hierbij op juridisch gebied adviseren en begeleiden.

Wie een bedrijfspand of agrarische grond (ver)koopt, krijgt te maken met twee juridische handelingen: de koop én de levering. Veelal wordt eerst de koopovereenkomst – op papier – getekend. In deze koopovereenkomst staan de afspraken over bijvoorbeeld de hoogte van de koopsom en de datum waarop het bedrijfspand of agrarische grond in eigendom wordt overgedragen (levering). Veel mensen noemen dit de voorlopige koopovereenkomst. Er is echter niets voorlopigs aan de koopovereenkomst. Zodra beide partijen het eens zijn over de inhoud van de koopovereenkomst en hun handtekening er onder zetten zitten ze er aan vast.

Nadat de koopovereenkomst is ondertekend en definitief is geworden zal een door koper gekozen notaris de akte van levering opstellen en passeren. Na aktepassering wordt een afschrift van deze akte door de notaris bij het kadaster ingeschreven. Daarmee is de eigendomsoverdracht voltooid. De koper krijgt een afschrift van de akte, samen met het bewijs van inschrijving van het kadaster, als eigendomsbewijs toegezonden.

Van het opstellen van de koopovereenkomst tot de uiteindelijke eigendomsoverdracht begeleiden en adviseren wij u graag.