Nieuws & tips

Overdrachtsbelasting (verhoging woningwaardegrens en verhoging algemene tarief)

De woningwaardegrens bij de startersvrijstelling voor de overdrachtsbelasting zal met ingang van 1 januari 2023 (!) worden verhoogd van € 400.000,00 tot € 440.000,00. Daarnaast zal per die datum de belasting op de overdracht van niet-woningen en van woningen die niet worden gebruikt voor langdurige eigen bewoning, worden verhoogd van acht procent (8%) naar tien en vier/tiende procent (10,4%). (zie ook pagina “Overdrachtsbelasting”).

Schenkingsvrijstelling eigen woning

Op 1 januari 2023 zal de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning voor zowel kinderen als andere verkrijgers worden verlaagd van € 106.671,00 naar € 28.947,00. Vervolgens wordt op 1 januari 2024 deze schenkingsvrijstelling volledig afgeschaft. (zie ook pagina schenk- en erfbelasting).

Huur- en zorgtoeslag

Tot een bepaalde inkomensgrens heeft men recht op zorg- en huurtoeslag.

Vanaf 1 januari 2020 is de wijziging van de Wet op de huurtoeslag van kracht. In deze wet komen de maximale inkomensgrenzen te vervallen, waardoor de huurtoeslag bij een stijging van het inkomen geleidelijk en over een langer inkomenstraject wordt afgebouwd. De wijziging in deze wet zorgt ervoor dat iemand niet langer, door een kleine stijging van het inkomen, direct het recht op huurtoeslag verliest.
Op de site van de Belastingdienst kan worden berekend of u voor het jaar 2021, dan wel voor het jaar 2020, in aanmerking komt voor huurtoeslag. Voor de huidige huurtoeslagontvangers, waarvan het inkomen ongewijzigd blijft, verandert de wet niets. 
De maximale inkomensgrenzen gelden nog wel voor de afbakening van de doelgroep waarvoor corporaties, op grond van de Woningwet, passend woningen moeten toewijzen.

Het inkomen waarboven het recht op huurtoeslag in het jaar 2019 (!) verviel was voor alleenstaanden € 22.700,00 (voor AOW-ers € 22.675,00) en voor toeslagpartners € 30.825,00 (voor AOW-ers € 30.800,00). Naast de inkomenstoets is er daarnaast tevens een vermogenstoets van toepassing.

Vermogenstoets voor de zorgtoeslag en het kindgebonden budget

Wie op 1 januari 2022 méér dan € 120.020,00 (jaar 2021: € 118.479,00) vermogen heeft en € 151.767,00 (jaar 2021: € 149.819,00) voor toeslagpartners, krijgt geen zorgtoeslag en kindgebonden budget meer. De overwaarde van de eigen woning of het bezit van een auto heeft geen invloed op de zogenoemde “vermogenstoets” voor de zorgtoeslag en het kindgebonden budget.

Vermogentoets voor de huurtoeslag

U krijgt voor het jaar 2022 geen huurtoeslag meer als uw vermogen op 1 januari 2021 uitkomt boven € 31.747,00 (jaar 2021: € 31.340,00) en € 63.494,00 (jaar 2021: € 62.680,00) voor toeslagpartners.