Nieuws & tips

Overdrachtsbelasting (verhoging woningwaardegrens en verhoging algemene tarief)

De woningwaardegrens bij de startersvrijstelling voor de overdrachtsbelasting is met ingang van 1 januari 2024 verhoogd van € 440.000,00 tot € 510.000,00. Daarnaast zal per die datum de belasting op de overdracht van niet-woningen en van woningen die niet worden gebruikt voor langdurige eigen bewoning, worden verhoogd van acht procent (8%) naar tien en vier/tiende procent (10,4%). (zie ook pagina “Overdrachtsbelasting”).

Schenkingsvrijstelling eigen woning

Op 1 januari 2024 is de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning voor zowel kinderen als andere verkrijgers volledig afgeschaft  (zie ook pagina schenk- en erfbelasting).

Huur- en zorgtoeslag

Tot een bepaalde inkomensgrens heeft men recht op zorg- en huurtoeslag.

U kunt voor het jaar 2024 zorgtoeslag krijgen als uw jaarinkomen niet boven de grens van € 37.495,00 uitkomt. Hebt u een toeslagpartner? Dan mag het inkomen van u allebei samen niet meer dan € 47.371,00 zijn. Verdient u meer, dan krijgt u geen zorgtoeslag. 

Bij welk inkomen u helemaal geen huurtoeslag meer krijgt hangt af van uw huurprijs en het aantal personen in uw huishouden. Verder maakt het uit of u de AOW-leeftijd al bereikt hebt of juist niet. Een bedrag voor de van toepassing zijnde inkomensgrens is hiervoor dus niet aan te geven. Belangrijk: u moet zelf berekenen of u recht hebt op toeslag en u moet de toeslag zelf aanvragen.

Naast de inkomenstoets is er voor zowel de zorg- en huurtoeslag tevens een vermogenstoets van toepassing.

Vermogenstoets voor de zorgtoeslag en het kindgebonden budget

Wie op 1 januari 2024 méér dan € 140.213,00 (jaar 2023: € 127.582,00) vermogen heeft en € 177.301,00 (jaar 2023: € 161.329,00) voor toeslagpartners, krijgt geen zorgtoeslag en kindgebonden budget meer. De overwaarde van de eigen woning of het bezit van een auto heeft geen invloed op de zogenoemde “vermogenstoets” voor de zorgtoeslag en het kindgebonden budget.

Vermogentoets voor de huurtoeslag

U krijgt voor het jaar 2024 geen huurtoeslag meer als uw vermogen op 1 januari 2024 uitkomt boven € 36.952,00 (jaar 2023: € 33.748,00) en € 73.904,00 (jaar 2023: € 67.946,00) voor toeslagpartners.