Omzetbelasting

Als u, als ondernemer, een onroerende zaak verkoopt, is dit meestal vrijgesteld van btw. Bij de verkoop van een onroerende zaak kunt u, als ondernemer, ervoor kiezen hier toch btw over te rekenen. Dit heet ‘optie voor belaste levering’.
Verkoopt u, als ondernemer, een onroerende zaak die langer dan twee jaar in gebruik is? Dan is dit in principe vrijgesteld van btw. Hebt u btw betaald bij de aankoop van het pand? Dan kan het voordelig zijn te kiezen voor belaste levering.

De levering is (onder meer) altijd belast met btw als:
– u, als ondernemer, een onroerende zaak verkoopt uiterlijk 2 jaar na de eerste ingebruikname;
– u, als ondernemer, een bouwterrein verkoopt.

Als u, als ondernemer, een onroerende zaak verkoopt, kan dit gevolgen hebben voor de btw die u hebt betaald bij de aankoop. Bij onroerende zaken bekijkt u namelijk in de negen jaar volgend op het jaar waarin u de onroerende zaak in gebruik hebt genomen, of u recht hebt op aftrek van deze btw. Verkoopt u een onroerende zaak binnen deze periode, dan hebt u misschien recht op een extra bedrag aan aftrekbare btw. Of u moet de afgetrokken btw terugbetalen.